เว็บไซต์โรงเรียน กรุงเทพ คริสเตียน

ออกแบบและทำเว็บไซต์โรงเรียนกรุงเทพ ครีสเตียน เน้นดีไซน์สะอาดเรียบร้อย สร้างด้วย WordPress ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมระดับสากล เป็นเว็บไซต์รองรับมือถือ(Web Responsive) รวมถึงรองรับ SEO การออกแบบเว็บไซต์ โทนสีนำ้เงิน ขาว ซึ่งเป็นสีประจำของแบรนด์ เน้นการวาง Layout ที่ใช้งานง่าย สะอาดตา ดูน่าเชื่อถือ

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์

  •  ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ Bangkok Christian International School (BCIS)
  •  ระบบจัดการโรงเรียน
  •  รองรับมือถือ(Web Responsive)
  •  โหลดเร็วและรองรับ SEO
  •  ออกแบบเว็บตามเอกลักษณ์ของแบรนด์
  •  แนวดีไซน์ : School Website
  •  ทำเว็บด้วย: WordPress

เว็บไซต์โรงเรียน กรุงเทพ คริสเตียน | รับทำเว็บไซต์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส